اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش


اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش

بطور کلی یک اسم (noun) به کلمه ای ( یا گروهی از کلمات) گفته می شود که می تواند برای نامیدن یک شخص ( Minoo -مینو) ، مکان (Iran-ایران) ،شی (pencil-مداد ) ، فعالیت (football-فوتبال) و یک ایده (happiness-شادی ) به کار برود . همچنین اسم می تواند به صورت فاعل یا مفعول در یک جمله ظاهر شود مثلا :

آرزو عاشق حسابداریه. .Arezoo loves accounting

در این مثال کلمه Arezoo فاعل و accounting مفعول جمله هستند و هرکدام یک اسم (noun) به شمار می روند.

اسم ها از نظر شمارش به دو دسته قابل شمارش و غیر قبل شمارش تقسیم می شوند.

اسامی قابل شمارش (Countable Nouns)

به اسامی ای گفته می شود که هم می توانند به صورت مفرد و هم جمع به کار برده شوند . مثلا :

من یک ماشین دارم .I have a car

سحر یک سیب دارد .Sahar has an apple

نکته : حرف تعریف a و an برای اسامی قابل شمارش مفرد به کار می رود .

اسم هایی که قابل شمارش هستند، اگر بیشتر از یک عدد باشند می توانند با حرف s جمع بسته شوند. مثلا : car +s = cars (ماشین ها)

پدارم دو تا ماشین داره .Pedram has two cars

اما برخی اسامی قابل شمارش وجود دارند که با s جمع بسته نمی شوند بلکه فرم آنها تغییر می کند. به جدول زیر دقت کنید :

اسم جمع اسم مفرد
mice ( موش ها)mouse ( موش)
feet ( پاها )foot ( پا)
children ( بچه ها)child ( بچه)
teeth ( دندانها)tooth ( دندان )
wives ( زنها )wife (زن)
babies ( نوزادان)baby (نوزاد )

نکته اول : وقتی اسمی قابل شمارش باشد و به یکی از حرف های ch ، sh ، s ، x ، z ختم شود، درزمان جمع بستن به جای s به آن es اضافه می کنیم. مثلا :

جعبه ها box –>boxes

ظروف dish –> dishes

نکته دوم : وقتی اسمی قابل شمارش باشد و به حرف y ختم شده باشد برای جمع بستن نگاهی به حرف قبل از y می اندازیم . اگر آن حرف جز حروف صدا دار بود تنها با s جمع بسته می شود اما اگر حرف قبل از y جز حروف بی صدا بود ، y به حرف i تغییر فرم پیدا می کند و با es جمع بسته می شود. مثلا :

اسباب بازی ها toy –> toys

نوزادان baby –> babies

نکته سوم : اگر اسمی قابل شمارش باشد و به حروف f یا fe ختم شده باشد ، برای جمع بستن آن اسم حروف آخر را به حرف v تغییر می دهیم و به آن es اضافه می کنیم . مثلا :

برگ ها leaf — > leaves

زن ها wife –> wives

نکته چهارم : اگر اسمی قابل شمارش باشد و به حرف o ختم شده باشد برای جمع بستن به حرف قبل از o توجه می کنیم . اگر آن حرف جز حروف صدا دار بود تنها با s جمع بسته می شود اما اگر حرف قبل از o جز حروف بی صدا بود با es جمع بسته می شود. مثلا :

رادیوها radio –> radios

آتشفشان ها volcano –> volcanoes

اسامی غیر قابل شمارش (Uncountable Nouns)

اسم هایی که قابل شمردن نباشند و ما نتوانیم آنها را جمع ببندیم ، به آنها اسامی غیر قابل شمارش می گوییم. به برخی از این اسامی درجدول زیر دقت کنید :

شیر milk شن sand باران rain بنزین gas
عشق love کره butter اخبار news پنیر cheese
نصیحت advice شکر sugar غذا food آب water
طبیعت nature پول money چای tea برنج rice

نکته اول : اسامی غیر قابل شمارش در جمله به صورت مفرد به کار می روند. مثلا :

نصیحت شما خیلی مفید بود. .your advice was very helpful

کمی آب میل دارید؟ ?would you like some water

نکته دوم : قبل از اسامی غیر قابل شمارش از حروف تعریف a و an استفاده نمی کنیم اما می توان حروف تعریف را با واحد شمارشی اسم غیر قابل شمارش به کار برد. مثلا :

یک لیوان آب a glass of water

یک بطری شیر a bottle of milk

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *