دوره کودکان (ویژه 4 تا 7 سال)

آموزش زبان انگلیسی به کودکان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. به طور کلی کودکان فرایند یادگیری زبان انگیسی را خیلی سریع تر و آسان تر از بزرگسالان یاد می گیرند. اما معلم ها باید در نظر داشته باشند که کودکان به محیطی نیاز دارند که بتوانند از آموزش لذت ببرند بنابراین باید بسیار صبورانه و خلاقانه تدریس و با شعر خوانی و بازی کلاس را کنترل کنند.

دوره کودکان زبانووو، برای کودکان بین 4 تا 7 سال طراحی شده و در این دوره کتابهای بسیار جذاب First friends تدریس می شود.