درباره من

Who I Am

مینو قراگوزلو

متولد 1366

کارشناس ارشد آموزش زبان انگلیسی

زبانووو ، جایی برای ابراز علاقه من به عاشقان یادگیری زبان انگلیسی ….