وبلاگ

رنگ ها (Colors)

نكته اول : در بريتانيا ديكته Colour و در امريكا ديكته Color صحيح است . نكته دوم : رنگ ها صفت هستند و براي توصيف اسامي به كار مي روند...

فصل ها (Seasons)

Seasons Meaning Spring بهار Summerتابستان Fall or Autumn پاييز Winterزمستان نكته اول : استفاده ي كلمه fall در امريكا و autumn در بريتانيا رايج تر است . نكته دوم : قبل...

حرف C

در اکثر اوقات حرف C به صورت /K / تلفظ می شود ( مثل car ، cup، coffee) اما گاهی این حرف را در برخی از کلمات مانند ice...